TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Compania care deține și administrează site-ul https://idscanner.ro/ este S.C CONNECTIONS CONSULT S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11864/06.07.2005, având CUI RO 17753763, în continuare „COMPANIA”.

Pentru a putea accesa și folosi acest site, confirmi că ai citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile menționate aici. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Compania își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi, ori de câte ori va considera necesar sau util, fără nicio altă notificare prealabilă.

Acești termeni și condiții se referă și la următorii termeni, care se aplică, de asemenea, la utilizarea site-ului nostru:

Te rugăm să te asiguri că ai citit și înțeles toate informațiile privitoare la utilizarea site-ului nostru.

Continutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parțial sau total, fără acordul expres prealabil al COMPANIEI.

Toate drepturile de autor si drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate pe acest site aparțin COMPANIEI.  Conținutul acestui site este protejat de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturi conexe. Este interzisă reproducerea, publicarea sau difuzarea materialelor de pe acest site, fără acordul scris și prealabil al COMPANIEI.  Orice încălcare privind drepturile de autor ne va da dreptul să îți restricționăm utilizarea site-ului, fără a afecta drepturile Companiei de a pretinde daune-interese pentru prejudiciile cauzate.

În cazul încălcării acestor termeni și conditii de către utilizatori/clienți, COMPANIA poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masură legală considerată necesară, iar pentru protecția sa poate bloca accesul oricarui utilizator la acest site.

Navigarea în site-ul nostru se face în mod gratuit.

Compania nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, direct sau indirect, cauzat prin utilizarea de către utilizatori/clienți sau de către alte persoane a acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte prejudicii, omisiuni, erori, defecțiuni, întreruperi în operare, sau orice alți factori similari.

Termenii și condițiile generale (denumite în continuare „TCG”) reglementează relația COMPANIE și utilizatorii/clienții săi, fiind aplicabile regulile privind contractul încheiat la distanță (art. 1186 Cod civil) între aceștia din urmă și COMPANIE, acestea fiind completate cu dispozițiile specifice  privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cele specifice politicii de cookies, dispozițiile legale în vigoare, inclusiv legea specifică privind protecția consumatorului.

APLICABILITATEA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

TCG formează cadrul legal care reglementează relația dintre Companie și utilizator și/sau clientul titular al contului de utilizator al aplicației de ID Scanner.

Termenii și condițiile generale reprezintă clauze standard pentru utilizare generală și repetată și nu trebuie să fie negociate individual cu utilizatorul/clientul.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

ID Scanner este o aplicatie software gazduita de catre Connections Consult S.A. si care se adreseaza persoanelor juridice, prin intermediul careia utilizatorul poate reproduce imaginea unei carti de identitate (alte documente de identitate – pasaport, certificat de nastere etc – sunt excluse) si extrage intr-un format (formular) editabil datele pe care aceasta le contine (ex: un hotel care utilizeaza un soft de check-in poate completa mult mai rapid si mai usor datele de identitate ale clientilor sai). Acuratetea datelor extrase este data de claritatea pozelor, copiilor digitale folosite pentru extragere.

COMPANIA nu poate fi ținută răspunzătoare pentru configurarea setărilor de accesare și utilizare a site-ului nostru de către tine, aceasta fiind răspunderea ta în exclusivitate. Recomandăm utilizarea propriului software de protecție împotriva virușilor.

În cazul în care accesezi serviciile aplicației de ID Sanner prin achiziționarea unei subscripții, devenind, astfel, client al COMPANIEI, aveți dreptul să primiți, la cerere, pe hârtie sau alt suport, versiunea în vigoare a Termenilor și condițiilor generale ale Companiei, exclusiv cu privire la aplicația de ID Scanner.

COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții Generale, integral sau parțial, ori de câte ori consideră necesar, neexistând o obligație a acestuia de a notifica modificările către CLIENT. CLIENTUL este singurul responsabil cu privire la verificarea variantelor actualizate ale prezentului TCG.

RESPONSABILITĂȚILE CLIENTULUI UTILIZATOR

CLIENTUL este singurul responsabil de protejarea informațiilor privind contul său de utilizator pe site-ul nostru. Recomandăm să păstrați în siguranță deplină datele de acces ale contului și să nu  dezvăluiți aceste informații și date niciunui terț.

Pentru protecția sporită a utilizatorilor noștri, în situația în care datele de logare sunt introduse greșit de 3 (trei) ori consecutiv, COMPANIA își rezervă dreptul de a bloca contul de utilizator respectiv, urmând să vă trimitem un e-mail care să vă ajute să vă deblocați contul de utilizator în siguranță.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cont de utilizator, în orice moment, dacă în opinia noastră nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor condiții de utilizare a site-ului.

COMPANIA nu va stoca în niciun mod datele extrase din cărțile de identitate, nici în modului demo al acesteia, dar nici in modulul final. CLIENTUL este singurul și pe deplin responsabil de protecția datelor cu caracter personal la care are acces prin utilizarea aplicației. 

Dacă veți achiziționa o subscripție în IDScanner te informăm că aceasta este supusă regulilor contractului încheiat la distanță, termenii și condițiile prezentate aici fiind deplin aplicabile. Perioadele contractuale pentru care se poate achiziționa licență de utilizare sunt descrise mai jos, astfel:

– contract tip abonament încheiat pentru o lună calendaristică, cu prelungire automată pe aceeași perioadă contractuală inițială, respectiv contractul se prelungește automat cu câte o lună calendaristică dacă abonatul nu solicită încetarea contractului printr-o notificare transmisă cu minim 30 de zile înainte ca încetarea să producă efecte.

– contract tip abonament încheiat pentru 12 luni calendaristice, cu prelungire automată pe aceeași perioadă contractuală inițială, respectiv contractul se prelungește automat cu câte 12 luni calendaristice dacă abonatul nu solicită încetarea contractului printr-o notificare transmisă cu minim 30 de zile înainte ca încetarea să producă efecte.

Perioada contractuală începe să curgă de la data plății facturii aferente, emisă de COMPANIE. Data plății este data la care contul bancar al COMPANIEI, indicat în factura fiscală, a fost creditat cu suma aferentă serviciilor achiziționate. 

Te informăm că odată încheiat contractul, COMPANIA nu restituie utilizatorilor sumele de bani aferente numărului de scanări neutilizate, iar numărul de scanări rămase nu se raportează de la un an la altul.

Indiferent de opțiunea contractuală pe care clientul o face, în situația în care abonatul notifică intenția de încetare a contractului cu respectarea termenelor de mai sus, COMPANIA va menține serviciul activ până la încetarea efectivă a contractului,  CLIENTUL având obligația de a achita contravalorea serviciilor. 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru că ID Scanner este o aplicație dedicată persoanelor juridice, prelucrarea datelor cu caracter personal privește exclusiv datele persoanei de contact din cadrul companiei utilizatoare a aplicației.

S.C.CONNECTIONS CONSULT S.A. acționează în calitate de operator în legătură cu aceste date. În calitate de operator, colectăm, prelucrăm și păstrăm aceste date cu caracter personal în confomitate cu dispozițiile Regulamentului EU 2016/679, în condiții de maximă siguranță.

Datele pe care le vom prelucra sunt cele privind numele și prenumele persoanei de contact din cadrul companiei utilizatoare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Datele cu caracter personal sunt colectate doar în scopul creării contului de utilizator în aplicație și emiterii facturii fiscale aferente serviciilor achiziționate.

Prelucrăm datele tale cu caracter personal, în mod legal și, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului EU 2016/679, în baza următoarelor temeiuri:

CONSIMȚĂMÂNTUL TĂU – exprimarea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal acordat odată cu înregistrarea pe site-ul nostru în vederea utilizării aplicației IDScanner, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit.a din Regulamentul EU 2016/679.

EXECUTAREA CONTRACTULUI – pentru a putea furniza serviciile noastre, prin înregistrarea pe site-ul nostru ești de acord cu Termenii și condițiile necesare utilizării aplicației IDScanner, în acord cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit.b din Regulamentul EU 2016/679.

ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE ALE OPERATORULUI – în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. C, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a putea îndeplini anumite obligații legale ce ne revin în calitate de OPERATOR.

INTERES LEGITIM – în anumite situații, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul apărării interesului nostru legitim, în calitate de OPERATOR, sau al unor terți, spre exemplu, menținerea securității serviciilor noastre sau îmbunătățirea acestora, prevenirea fraudelor etc., cu excepția situației în care drepturile sau interesele tale legitime prevalează, în conformitate cu art. 6 alin.(1)lit. F din Regulamentul EU 2016/679.

COMPANIA nu va transfera către terți datele cu caracter personal colectate, decât în măsura în care acest transfer reprezintă o obligație legală.

Datele tale cu caracter personal sunt păstrate pe toată perioada în care clientul pe care îl reprezinți deține un cont  de utilizator al aplicației IDScanner, până la ștergerea acestuia.

De asemenea, de la data încetării relațiilor contractuale dintre noi, Compania este obligată să păstreze datele tale cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu dispozițiile Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Atunci când datele colectate nu mai sunt necesare, nu se mai impune păstrarea acestora sau s-a împlinit termenul legal de păstrare, datele tale cu caracter personal vor fi șterse/distruse printr-un mijloc adecvat prin care să se asigure caracterul irecuperabil al acestora.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMPANIA,  acționează în calitate de OPERATOR în legătură cu datele cu caracter personal ale reprezentanților persoanelor juridice care dobândesc calitatea de CLIENT, utilizator al aplicației. În calitate de OPERATOR, colectăm, prelucrăm și păstrăm datele tale cu caracter personal în confomitate cu dispozițiile Regulamentului EU 2016/679, în condiții de maximă siguranță.

Prelucrăm datele cu caracter personal, în mod legal și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului EU 2016/679, în baza următoarelor temeiuri:

CONSIMȚĂMÂNT– exprimarea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal acordat odată cu înregistrarea pe site-ul nostru în vederea utilizării serviciilor aplicației de ID Scanner, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit.a din Regulamentul EU 2016/679.

EXECUTAREA CONTRACTULUI – pentru a putea furniza serviciile noastre, prin înregistrarea pe site-ul nostru ești de acord cu Termenii și condițiile necesare furnizării serviciilor noastre, în acord cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit.b din Regulamentul EU 2016/679.

ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE ALE OPERATORULUI – în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. C, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a putea îndeplini anumite obligații legale ce ne revin în calitate de OPERATOR.

INTERES LEGITIM – în anumite situații, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul apărării interesului nostru legitim, în calitate de OPERATOR, sau al unor terți, spre exemplu, menținerea securității serviciilor noastre sau îmbunătățirea acestora, prevenirea fraudelor etc., cu excepția situației în care drepturile sau interesele tale legitime prevalează, în conformitate cu art. 6 alin.(1)lit. F din Regulamentul EU 2016/679.

COMPANIA stochează datele tale cu caracter personal pe un server securizat.

Compania noastră a luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în condiții de maximă securitate și confidențialitate și pentru a asigura un nivel de protecție adecvată datelor pe care ni le furnizezi.

Măsurile tehnice sunt instituite, în special, pentru a preveni orice prelucrare neautorizată, ilegală sau pierdere a datelor cu caracter personal.

Te informăm că ești singurul răspunzător pentru confidențialitatea parolelor utilizate pentru a utiliza aplicația IDScanner. Te rugăm să nu împărtășești această parolă cu nicio persoană. Compania nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de modul în care ți-ai păstrat confidențialitatea contului, a parolei și a datelor/documentelor utilizate prin intermediul aplicației.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal – Poți în orice moment să ne soliciți o copie a datelor tale cu caracter personal pe care le deținem. Dacă dorești să obții o copie a acestor date, te rugăm să ne transmiți o solicitare în acest sens la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro.

Dreptul de rectificare a datelor tale cu caracter personal– Ai dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat. În măsură în care datele furnizate sunt incorecte, incomplete sau necesită modificări, te rugăm să faci o solicitare în acest sens la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro.

Dreptul la ștergerea datelor tale cu caracter personal– Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal dacă există unul dintre următoarele motive:

  1. a) datele cu caracter personal furnizate nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate sau colectate;
  2. b) îți exprimi opțiunea de retragere a consimtâmântului și nu mai există niciun alt temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate;
  3. c) te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal și nu există motive ligitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea.
  4. d) datele tale cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  5. e) datele tale cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în calitate de OPERATOR, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern;

Dacă dorești ca datele tale cu caracter personal să fie șterse, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro. Îți reamintim că, în urma unei astfel de solicitări contul de utilizator al aplicației IDScanner va fi șters cu caracter definitiv și nu vei mai putea utiliza aplicația.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în situația în care:

  1. a) înțelegi să contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
  2. b) prelucrarea este ilegală, iar tu înțelegi să te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestor date;
  3. c) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, iar tu le soliciți n vederea constatării, exerciării sau apărării unui drept în instanță;
  4. d) te-ai opus prelucrării, pentru perioada de timp pentru care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor și intereselor tale legitime.

Dreptul de opoziție – Ai dreptul de a te opune, în orice moment, din motive legate de situația ta particulară, prelucrării în temeiul art. 6 alin.(1) lit. e sau lit.f a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri bazate pe dispozițiile anterior menționate. Dacă dorești să îți exerciți acest drept, te rugăm să formulezi o solicitare la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat – Ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exlusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri sau utilizarea datelor tale cu caracter personal în scop de marketing. Poți adresa o solicitare în acest sens la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro.

Dreptul de a te adresa autorităților competente – Poți transmite la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro, în orice moment, o solicitare în legătură cu oricare din drepturile tale sau o sesizare/ plângere în legătură cu modul în care îți colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal. Te asigurăm de întregul nostru suport pentru a remedia situația astfel apărută.

De asemenea, te poți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere la adresa de e-mail www.dataprotection.ro sau direct instanțelor de judecată competente.

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului specificate mai sus sunt guvernate de legislația românească. Compentanța exclusivă de soluționare a oricăror litigii apărute în legătură cu utilizarea site-ului sau orice alte pretenții derivate din prezentul raport juridic aparține instanțelor compentente din București, România.

ABOUT US

The latest Connections Technologies application enables users to digitally extract data from any document type with a photo.

 

SOCIAL